Ostrość pod kontrolą

O ostrość nagrania, zadbać należy już na etapie pozyskiwania materiału filmowego; jest to warunek konieczny, który przyczynia się do ostatecznego uzyskania wysokiego poziomu profesjonalizmu. O wartości materiału filmowego, decyduje właśnie ostrość. Kiedy poziom ostrości jest niewielki, niezwykle trudno jest uzyskać później już odpowiedni stan techniczny filmu, nawet podczas prób ulepszenia. Jeżeli operator nie zadba o jakość nagrania, tak z kamery, jak i z lustrzanki, w początkowej fazie procesu filmowania, w dalszych fazach procesu, uzyskanie poprawy jakości nie jest już możliwe lub ewentualnie, mocno ograniczone. Ostrość, to istotny element w dziedzinie fotografii, jako jedno z najbardziej znaczących kryteriów, wpływających na jakość. Główną zasadą, jaką stosuje się w fotografii, jest konieczność ustalenia tzw. strefy ostrości. Strefa ostrości, zwyczajowo, występuje zarówno przed, jak i za miejscem, które nazywamy punktem ustanawiania ostrości. W praktyce, znaczy to, że w fotografii mamy do czynienia z maksymalną ostrością ujęcia, ale bezpośrednio przed i za głębią ostrości ujęcie także pozostaje nadal wyraziste i ostre.

Comments on this entry are closed.